Hình ảnh

SỰ KIỆN – Lễ khai trương trụ sở Ngân hàng NAM Á TÂN ĐỊNH